Het Nederlandse Volkslied

Wilhelmus van Nassouwe,
ben ik van duitsen bloed
den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in den doet.
Een prinse van Oranje,
ben ik vrij onverveerd
den koning van Hispanje,
heb ik altijd geëerd.
 
Mijn schild ende betrouwe,
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
Uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

Het Westbroeks Volkslied

Op wijze van: "Ik hou van Holland"

Ik hou van Westbroek,
't dorpje op het platteland
Het mooie Westbroek,
'k heb mijn hart eraan verpand
De mensen zijn hier echt nog op elkaar gericht
Molen en kerk bepalen saam het dorpsgezicht
Ik hou van Westbroek met je akkers op een rij
Om hier te wonen, ja dat maakt me blij
Op heel deez' grote aard vond ik mijn huis en haard
in 't kleine Westbroek, 't is me alles waard
 
Westbroek,
met je weiden en je sloten
Jij behoort toch bij de groten
ook al ben je nog zo klein.
 
Westbroek
Ja, voor altijd is ons streven
om hier met elkaar te leven
en een goede buur te zijn.
 
Ik hou van Westbroek,
't dorpje op het platteland
Het mooie Westbroek,
'k heb mijn hart eraan verpand
De mensen zijn hier echt nog op elkaar gericht
Molen en kerk bepalen saam het dorpsgezicht
Ik hou van Westbroek met je akkers op een rij
Om hier te wonen, ja dat maakt me blij
Op heel deez' grote aard vond ik mijn huis en haard
in 't kleine Westbroek, 't is me alles waard