WAAR STAAT DE ORANJEVERENIGING WESTBROEK VOOR?

De Oranjevereniging Westbroek probeert ieder jaar een gevarieerd feestprogramma aan te bieden aan alle inwoners en bezoekers van Westbroek.Wij willen voor alle leeftijden een activiteit aanbieden en doen ons best om met de wensen van een ieder rekening te houden. Wij gaan met onze tijd mee, maar vinden het belangrijk dat er een stuk folklore bewaard blijft, vandaar dat ons programma een aantal vaste onderdelen koestert. Ook vinden wij het belangrijk een bijdrage te leveren aan de 4 mei herdenking en de 5 mei vieringen. Onze ambitie is om te zorgen dat elke activiteit zichzelf kan bedruipen door, of sponsoring, of inschrijfgelden, of inkomsten uit de algemene middelen. Het streven is deze activiteiten te kunnen zekeren voor de toekomst zonder afhankelijk te zijn van inkomsten uit horeca-activiteiten. Wij willen toegroeien naar een slank en effectief bestuur met ondersteunende commissies. Hiermee trachten wij de bestuurswerkzaamheden en de werkzaamheden van de ondersteunende vrijwilligers zodanig beperkt te houden dat de lusten geen lasten worden. Wij geven onze leden inspraak en houden daarom elk jaar een ledenvergadering. Onze financiƫle administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascontrole bestaande uit leden van onze vereniging met ondersteuning van financiƫle deskundigen. De controle richt zich zowel op rechtmatige als doelmatige besteding van verenigingsgelden. Natuurlijk kunnen wij ons volledig inzetten om een, naar ons idee, leuk programma te presenteren maar het slagen van ons dorpsfeest ligt volledig in uw handen. De grote opkomst en de positieve reacties ieder jaar doen ons goed en geven ons de drive om door te gaan.

Evenals in de rest van de samenleving gelden er ook in en om de feesttent een aantal regels:

  • Korting op entree gelden voor leden wordt alleen gegeven op vertoon van de lidmaatschapskaart! Let op! Er kan om legitimatie gevraagd worden.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Ook het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 is niet toegestaan.
  • Om ongeregeldheden zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij voor de drukke avonden beveiliging ingehuurd. Bezoekers die ongeregeldheden veroorzaken zullen door de beveiliging worden verzocht om te tent te verlaten. Indien nodig zal de toegang tot de tent voor onbepaalde tijd worden ontzegd.
  • Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend om op rond het feestterrein geen rommel achter te laten. Dit bezorgd ons extra werk en veroorzaakt overlast voor de aanwonenden! Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen vragen wij iedereen om na sluiting van de tent de (geluids)overlast op straat te beperken.
  • Vele handen maken licht werk, wij waarderen het enorm als u eens af en toe een handje helpt.
  • Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor welke schade dan ook verzoorzaakt door het bezoeken of deelnemen aan de festiviteiten
  • Voor onze vrijwilligers hebben wij een collectieve verzekering afgesloten
  • Voor noodgevallen zijn wij altijd te bereiken op het nummer 06 443 37 034.