Ledenvergadering Oranjevereniging Westbroek

Op Dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek gehouden in de foyer van het Dorpshuis in Westbroek. 

Het bestuur nodigt al haar leden uit voor deze vergadering. Uw mening en inbreng is belangrijk. Laat u betrokkenheid blijken door een actieve deelneming aan deze ledenvergadering.

Houdt u van fietsen, leuke routes bedenken, puzzelen en wilt u iets voor de vereniging betekenen? Dan zijn we op zoek naar u!! We zijn op zoek naar een nieuwe fietspuzzeltocht-commissie. Meld u aan.

De agenda:

  Opening
  Mededelingen
  Ingekomen stukken
  Notulen ledenvergadering 2016
  Jaarverslag 2016-2017
  Verslag Kascommissie over het boekjaar 2016-2017
  Verslag penningmeester over het boekjaar 2016-2017
  Verslag ledenadministratie over het boekjaar 2016-2017
Pauze  
  Evaluatie feest 2017
  Vernieuwing commissie fietspuzzeltocht
  Programma 2018
  Aftredend (niet herkiesbaar): Kees van Barneveld
Aftredend (herkiesbaar): Cees de Graaf
  Rondvraag
  Sluiting

Tentdienst

Dit jaar houden we voor de derde keer een mooie dienst om de feestweek af te sluiten. Deze keer is het thema "Zie je mij?". Het lijkt wel of dit dé vraag is van het leven, in ieder geval dé vraag tijdens de feestweek. We staan supermooi uitgedost op de platte kar tijdens de optocht. We kleden ons prachtig aan om naar het feest in de tent te gaan. En als we de Polderloop lopen, hopen we te winnen, zodat onze foto in de Vierklank komt. We willen gezien worden. Maar door wie wil je écht gezien worden? 

De tentdienst begin om 14.00 uur op zondag 29 april. Vanaf 13.45 uur zal er muziek zijn. De spreker dit jaar is Jan Verkerk. U kunt uw gebedspunten inleveren bij de ingang van de tent. 

Fietspuzzeltocht

Ook dit jaar is er weer geprobeerd een mooie fietspuzzeltocht uit te zetten voor jong en oud. Aansluitend aan de aubade kan een ieder op zijn eigen tempo vertrekken. U kunt een kaartje kopen in de tent. Kosten zijn €3,- (voor leden) en €6,- (voor niet-leden). We hopen op een lekker zonnetje!