Gekostumeerd Korfbal

We kennen allemaal nog wel het gekostumeerde voetbal. Dit jaar hebben we hier een variant op bedacht: namelijk gekostumeerd korfbal! Geef je op met je vrienden, je straat of je familie. 

Ledenvergadering Oranjevereniging Westbroek 

Op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek gehouden in de foyer van het Dorpshuis van Westbroek. Het bestuur nodigt al haar leden uit voor deze vergadering. Uw mening en inbreng is belangrijk. Laat uw betrokkenheid blijken door een actieve deelname aan deze ledenvergadering. 

Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen ledenvergadering 2018
 • Jaarverslag 2018-2019
 • Verslag kascommissie over het boekjaar 2018-2019
 • Verslag penningmeester over het boekjaar 2018-2019
 • Verslag ledenadministratie over het verenigingsjaar 2018-2019 

Pauze 

 • Evaluatie feest 2019
 • Programma 2020
 • Aftredend en herkiesbaar; Pieter Seldenrijk en Roy de Kruif
 • Rondvraag
 • Sluiting

 

Uitslagen 2019

Touwtrekken

Heren:
1e prijs Zandhappers
2e prijs Bulls
3e prijs Heijcoppers
Jeugd:
1e prijs de Boefjes
2e prijs Girlpower
3e prijs de Dijk jongens

Optocht

Individueel:
1e prijs "Lijntrekker"
2e prijs "De lat te hoog"
3e prijs "Plastic in zee"
Klein materiaal:
1e prijs "de jeugd feestbeesten"
2e prijs "Heel Westbroek Bakt"
3e prijs "Hardloopster vindt leeuw"
Groot materiaal:
1e prijs "Westbroek on Fire"
2e prijs "Een feestje"
3e prijs "Trektocht"
Wisselbeker: "de jeugd feestbeesten"

Taartbakwedstrijd

Kinderen
1e prijs Sofie Westeneng
2e prijs Marinda Veldhuizen en Ilse Nagel 
3e prijs Gui Mel 
Volwassenen
1e prijs Anneke Schuurman 
2e prijs Jorine Gaasebeek en Michel de Kruijff 
3e prijs Greet Schuurman 

Westbroekspel: Highland Games

Junioren:
1e prijs  Dangerous Women
2e prijs  De winnaars
3e prijs  De Schotse Schoters
Volwassenen:
1e prijs  De Brandweer
2e prijs  Stalling Verheul
3e prijs  Team Rick

Polderloop

De uitslagen van de polderloop vindt u hier.

Fietspuzzeltocht

1e prijs Gerianne Oussoren en Marjan Hennipman
2e prijs Susanne Schuurman
3e prijs Jannie van der Vaart