Donderdag 25 April

19.00 uur Touwtrekken
20.30 uur Feestavond met "LEAD"

Vrijdag 26 April 

12.00 uur Seniorenmiddag
14.00 uur Kindermiddag
18.15 uur Polderloop
20.30 uur Feestavond met "Kraakthelder"

Zaterdag 27 april

07.00 uur Reveille
10.00 uur Optocht
12.00 uur Aubade en Taartbakwedstrijd
13.00 uur Fietspuzzeltocht
15.15 uur Bingo
16.30 uur Westbroekspel: Highland Games
18.30 uur Kinderdisco
20.30 uur de Vriendelijke DJ en mr. Saxo-B

Zondag 28 april

14.00 uur Tentdienst
   

Ledenvergadering Oranjevereniging Westbroek

Op Dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek gehouden in de foyer van het Dorpshuis in Westbroek. 

Het bestuur nodigt al haar leden uit voor deze vergadering. Uw mening en inbreng is belangrijk. Laat u betrokkenheid blijken door een actieve deelneming aan deze ledenvergadering.

Houdt u van fietsen, leuke routes bedenken, puzzelen en wilt u iets voor de vereniging betekenen? Dan zijn we op zoek naar u!! We zijn op zoek naar een nieuwe fietspuzzeltocht-commissie. Meld u aan.

De agenda:

  Opening
  Mededelingen
  Ingekomen stukken
  Notulen ledenvergadering 2016
  Jaarverslag 2016-2017
  Verslag Kascommissie over het boekjaar 2016-2017
  Verslag penningmeester over het boekjaar 2016-2017
  Verslag ledenadministratie over het boekjaar 2016-2017
Pauze  
  Evaluatie feest 2017
  Vernieuwing commissie fietspuzzeltocht
  Programma 2018
  Aftredend (niet herkiesbaar): Kees van Barneveld
Aftredend (herkiesbaar): Cees de Graaf
  Rondvraag
  Sluiting

Tentdienst

Dit jaar houden we voor de vijfde keer een mooie dienst om de feestweek af te sluiten. Deze keer is het thema: 

De tentdienst begint om 14.00 uur op zondag 26 april. Vanaf 13.45 uur zal er muziek zijn. U kunt uw gebedspunten inleveren bij de ingang van de tent.