Programma 2018

Donderdag 26 April
19.00 uur Touwtrekken 
20.30 uur Feestavond met Barcode

Vrijdag 27 April 
07.00 uur Reveille 
10.00 uur Optocht (opstellen 9.00 uur)
12.00 uur Aubade + taartbakwedstrijd
13.30 uur Fietspuzzeltocht
16.00 uur Bingo
17.30 uur Westbroekspel: Zeskamp
20.30 uur Feestavond met Lead

Zaterdag 28 april
10.30 uur Polderloop
13.30 uur Kindermiddag
16.00 uur Prutrace
18.30 uur Kinderdisco
20.30 uur Feestavond met John v.d. Bosch

Zondag 29 april
14:00 uur Tentdienst

Ledenvergadering Oranjevereniging Westbroek

Op Dinsdag 21 november 2017 om 20.00 uur wordt de jaarlijkse ledenvergadering van Oranjevereniging Westbroek gehouden in de foyer van het Dorpshuis in Westbroek. 

Het bestuur nodigt al haar leden uit voor deze vergadering. Uw mening en inbreng is belangrijk. Laat u betrokkenheid blijken door een actieve deelneming aan deze ledenvergadering.

Houdt u van fietsen, leuke routes bedenken, puzzelen en wilt u iets voor de vereniging betekenen? Dan zijn we op zoek naar u!! We zijn op zoek naar een nieuwe fietspuzzeltocht-commissie. Meld u aan.

De agenda:

  Opening
  Mededelingen
  Ingekomen stukken
  Notulen ledenvergadering 2016
  Jaarverslag 2016-2017
  Verslag Kascommissie over het boekjaar 2016-2017
  Verslag penningmeester over het boekjaar 2016-2017
  Verslag ledenadministratie over het boekjaar 2016-2017
Pauze  
  Evaluatie feest 2017
  Vernieuwing commissie fietspuzzeltocht
  Programma 2018
  Aftredend (niet herkiesbaar): Kees van Barneveld
Aftredend (herkiesbaar): Cees de Graaf
  Rondvraag
  Sluiting

Tentdienst

De tentdienst werd vorig jaar een overweldigend succes. Daarom sluiten we dit jaar weer af met de tentdienst.
Dit jaar is het thema: 'Voor als je nog dorst hebt.'
Kunnen we wederom zo'n fijne tentdienst vieren? De lat ligt hoog. De opzet zal ongeveer hetzelfde zijn. Kun je iets heiligs ervaren in de bierlucht die er nog van de feestavond gisteravond in de tent hangt? Wat zegt de bijbel over drank en dorst hebben?

Paul Egberts zal de dienst leiden. Peter en Adrie zullen opnieuw proberen een vrolijk duo te zijn. Dit jaar zullen bij de ingang van de tent briefjes klaar liggen om uw persoonlijke gebed op te schrijven en in de gebedsvatten te deponeren. De opbrengst van de collecte van dit jaar gaan naar de aanleg van een waterput op het platteland van Ethiopië. Hierbij blijven we heel dicht bij ons thema: 'Voor als je nog dorst hebt'